Protruzja

Protruzja,czyli nadmierne wychylenie przednich ,górnych zębów w stosunku do zębów dolnych.

Przykład 1

W wieku 10 lat pacjentka miał poważną protruzję z mocno wychylonymi doprzednio zębami górnymi w stosunku do żuchwy.Zastosowano leczenie dwuetapowe.

W pierwszym etapie dążono do bardziej harmonijnego rozwoju szczęk w drugim po uzyskaniu prawidłowych proporcji i kształtu szczęki i żuchwy,za pomocą aparatu stałego uszeregowano zęby i ostatecznie skorygowano wadę zgryzu.

Leczenie ukończono u pacjentki w wieku 13 lat.

Przykład 2

Zastosowano leczenie dwuetapowe, po okresie trzech lat wada zgryzu została wyleczona.