Stłoczenia

Stłoczenia zębów są zwykle korygowane za pomocą leczenia ortodontycznego, które zwykle trwa od dwóch do trzech lat i obejmuje ono założenie na zęby aparatu stałego. Efekty leczenia aparatem stałym są niewątpliwie w pełni satysfakcjonujące i większość wad zgryzowych jest nimi doskonale korygowana. Jedyną niedogodnością tego leczenia jest długi okres oczekiwania na kompletne wyleczenie istniejącej wady. Czasami jest tak, że przybyły do kliniki pacjent nie ma widocznej wady zgryzu, ale ma wyraźnie „krzywe zęby” i po przeprowadzonej analizie okazuje się, że występuje niewielkiego stopnia stłoczenie, które można uporządkować niekoniecznie nosząc aparat stały. W takiej sytuacji jedna z naszych propozycji korygowania tego rodzaju niewielkich zaburzeń jest zastosowanie licówek porcelanowych czy koron porcelanowych, które w równym stopniu nadają zębom piękny i równy uśmiech. Tak więc pacjenci mający taki problem nierzadko decydują się na wyprostowanie zębów licówkami wykonanymi w ciągu dwóch wizyt zamiast wielomiesięcznego noszenia aparatu stałego.

Przykład 1

Pacjent – 41 lat – zgłosił się z nieznacznym stłoczeniem zębów dolnych i poprosił o ich wyprostowanie. W rozmowie oznajmił, że ponieważ jest osobą publiczną nie jest zainteresowany noszeniem aparatu stałego. Tydzień po odpowiednim przygotowaniu zębów wykonano sześć licówek porcelanowych obejmujących zęby sieczne i dwa kły.

Przykład 2

Pacjentka – 35 lat – zgłosiła się do naszej kliniki niezadowolona ze stanu swoich zębów. W wyniku urazu utraciła trzy górne zęby, dwa boczne siekacze oraz przedtrzonowiec, a ponadto denerwowały ją nałożone na siebie dwie jedynki. Dotychczas użytkowała protezę, która odtwarzała jej brakujące zęby, ale sprawiała jej duży dyskomfort. Po pełnej analizie brakujące zęby uzupełniono wykonując mosty porcelanowe, a nieestetyczne nakładające się na siebie stłoczone jedynki skorygowano licówkami porcelanowymi.

Przykład 3

Pacjentka – 45 lat – zgłosiła się celem omówienia możliwości poprawy wyglądu jej przednich mocno pokrzywionych, stłoczonych zębów. Wykluczyła od razu leczenie ortodontyczne aparatem stałym z uwagi na długi czas trwania leczenia. Po omówieniu innych możliwości leczenia zaproponowano skorygowanie nieładnie nakładających się na siebie siekaczy górnych za pomocą licówek porcelanowych. Pacjentka wyraziła zgodę. Wykonano licówki korygujące zaburzone ustawienie pierwszych zębów siecznych górnych oraz nową koronę porcelanową na ząb sieczny drugi po lewej stronie.