Zamykanie przestrzeni

Naturalnie obecne przestrzenie międzyzębowe, zwłaszcza w odcinku przednim czasami bywają mało estetyczne i pacjenci często proszą o ich zamknięcie tak, aby uzyskać piękny, równy bez żadnych szpar uśmiech.

W naszej praktyce korygowanie szparowatości zębów wykonujemy za pomocą odpowiednio: licówek, koron porcelanowych lub też wypełnień światłoutwardzalnych.

Przykład 1

Pacjentka – 20 lat – niezadowolona z wyglądu przednich siekaczy oraz obecnej między nimi przestrzeni. Stare, nieszczelne wypełnienia zastąpiono nowymi. Z uwagi na dość znaczną odbudowę obydwu zębów w celu ich wzmocnienia oraz poprawy estetyki wykonano korony porcelanowe.

Przykład 2

Pacjent – 31 lat – zgłosił się celem wymiany starych wypełnień w pierwszych zębach siecznych górnych. W związku ze znaczną odbudową zębów od strony przyśrodkowej zaproponowano zamiast nowych odbudów materiałem światłoutwardzalnym wykonanie dwóch licówek. Wyjaśniono pacjentowi, że oprócz wysoce estetycznego wyglądu i ogólnego wzmocnienia zębów, licówki pozwolą bardzo ładnie zamknąć obecną między zębami przestrzeń. Zasugerowano również skorygowanie za pomocą licówek położenia zębów drugich siecznych wyraźnie cofniętych w stronę podniebienia w taki sposób, aby znalazły się one w tej samej linii razem z pierwszymi siekaczami.

Pacjent po namyśle zgodził się na wykonanie czterech licówek na dwa pierwsze i dwa drugie siekacze. W efekcie uzyskano równy i w pełni satysfakcjonujący pacjenta uśmiech.