Porcelanowe Inlays/Onlays

Są najczęściej wypełnieniami wykonanymi z porcelany, ściśle dostosowanymi do ścian wcześniej opracowanego ubytku. Ten rodzaj wypełnień jest zalecany w przypadku kiedy ząb jest znacznie zniszczony próchnicą i pozostało zbyt mało struktury zęba, aby móc go odbudować wypełnieniem świałoutwardzalnym, ale jednocześnie ząb jest jeszcze na tyle mocny, aby móc uniknąć założenia korony porcelanowej obejmującej cały ząb.

Porcelanowe inlays/onlays są wykonywane w ciągu dwóch wizyt.

Pierwsza wizyta obejmuje bezbolesne usunięcie rozległego nieszczelnego wypełnienia oraz obecnej pod nim próchnicy, pobranie wycisku za pomocą elastycznej masy oraz założenie białego wypełnienia tymczasowego. Następnie technik na bazie pobranego wycisku opracowanego zęba wykonuje porcelanowe wypełnienie zwane onlayem jeśli obejmuje w szerokim zakresie oprócz środkowej części zęba również powierzchnie ścian zewnętrznych lub zwany jest inlayem jeśli zasięg jest mniejszy i ogranicza się głównie do wnętrza zęba bez wlączania powierzchni zewnętrznych. Tak wykonany inlay/onlay na drugiej wizycie umocowuje się ściśle we wcześniej opracowanym i przygotowanym zębie specjalnym rodzajem cementu. Osadzony w ten sposób inlay/onlay zlewa się praktycznie z własną strukturą zęba tak, że w całości ząb po tego rodzaju odbudowie jest bardzo wzmacniany i trwałość jej jest oceniana na okres nawet do 30 lat.

Nasze doświadczenie pokazuje również, że ten rodzaj uzupełnień czystoporcelanowych znacznie zwiększa własną wytrzymałość zęba i dlatego też polecamy tego typu wypełnienia naszym pacjentom zwłaszcza do mocno zniszczonych i osłabionych zębów zamiast wypełnień światłoutwardzalnych.

Przykład 1

Pacjentka – lat 50 – zgłosiła się z wrażliwością zęba trzonowego szóstego dolnego. Stwierdzono obecność rozległego, nieszczelnego wypełnienia amalgamatowego. W znieczuleniu miejscowym usunięto nieszczelne wypełnienie oraz masy próchnicowe i z uwagi na znaczną rozległość ubytku po jego opracowaniu celem wzmocnienia osłabionej struktury zęba wykonano uzupełnienie typu onlay.

Przykład 2

Pacjentka – lat 22 – poprosiła o wymianę czarnych wypełnień amalgamatowych na białe wypełnienia światłoutwardzalne w zębach trzonowych górnych 6 i 7. Po wykonaniu zdjęć rvg obydwu zębów z uwagi na stwierdzoną znaczną utratę środkowej części obydwu zębów polecono zastosowanie wypełnień inlays zamiast oczekiwanych przez pacjentkę wypełnień światłoutwardzalnych.